Cégalapítás Székhelyszolgáltató Könyvelő

Cégalapítás – Székhelyszolgáltató – Könyvelő

Ezt kereste? Cégalapítás – Könyvelés – Székhelyszolgáltatás? Akciós olcsó cégalapítás könyvelés vagy székhelyszolgáltatás ?

CégalapításBt., Kkt. és Kft. alapításának menete Magyarországon

Cég alapítása csak jogi képviselő közreműködésével lehetséges !

Adatfelvétel

A cégalapítás, cégmódosítás első lépése az alapítandó cég adatainak meghatározása, megadása. Ezen adatok a cégnév, cégforma (Kft., Bt., Zrt.), cég székhelye, e-mail címe, a tagok neve és vagyoni hozzájárulásuk mértéke, az alapítandó cég jegyzett tőkéjének összege (Kft. esetében minimum 3 millió Ft, Bt. és Kkt. esetén nincs korlátozás), a vezető tisztségviselők neve, a cég tevékenységi köre, továbbá az áfakör kódja. A tevékenységi körök pontos meghatározása a hatályos TEÁOR-jegyzékből történik. Egyes esetekben a megfelelő dokumentumok elkészítéséhez, illetve a cégbejegyzéshez további adatok (könyvvizsgáló, telephely, fióktelep, stb.) megadására is szükség lehet.

Iratkészítés

A megadott adatok alapján a szükséges iratokat az eljáró ügyvéd készíti el.

 • a cégalapítás során a cégbíróság felé az alábbi költségek merülnek fel:
 • egyszerűsített cégeljárás esetén 50.000 Ft illeték, itt nincs közzététel,
 • cégmódosítás esetén általában 15.000 Ft illeték, valamint 3.000 Ft közzétételi díj fizetendő.

Dokumentumok aláírása

Miután az iratok elkészültek, az aláírás a cégben minden érintett fél egyidejű megjelenésével, az eljáró ügyvéd jelenlétében történik. Az érintettek személyazonosságukat a megfelelő okmányokkal igazolják. Az ügyvéd ezen a ponton ellenőrzi az okiratokba foglalt adatokat, valamint ismerteti és elmagyarázza a jogi tartalmat. További jogi tanácsadást nyújt szükség esetén.

Az iratok elküldése a Cégbíróság részére

Az cégiratok benyújtása a Cégbíróságra elektronikus úton történik, mely az eljáró jogi képviselő feladata és felelőssége. Ezt követően a Cégbíróság megküldi a beérkezést tanúsító dokumentumokat és az elektronikus végzéseket az eljáró ügyvéd elektronikus címére. Egyes esetekben hiánypótlásra lehet szükség, illetve ha a bejegyzést elutasítja a Cégbíróság, akkor a folyamat jogszabályba, eljárásba ütköző részét korrigálni kell és újra beadni az iratokat.

A cégiratok átvétele

A Cégbírósági bejegyezést követően az új cég dokumentumait – pl.: bejegyző végzés, cégbírósági tanúsítvány, társasági szerződés, aláírási címpéldány, és minden egyéb okiratból legalább 1-1 példány – az eljáró ügyvédtől vehető át.

A cég működéséhez a további teendők kötelezőek

 • Könyvelő kiválasztása, szerződéskötés
 • Számlavezető bank kiválasztása, bankszámla megnyitása – az ügyvéd elektronikus úton küldi meg a banknak a végzést.
 • Törzstőke befizetése a bankszámlára a bejegyzéstől számított 8 napon belül
 • A cégbejegyzéstől számított 15 napon belül bejelentkezés a NAV, KSH, IPA hatálya alá
 • Egyéb engedélyek, bejelentési kötelezettségek (tevékenységtől függ): működési engedély, hatósági engedély, hatósági bejelentés vagy egyéb törvényben előírt bejelentési kötelezettség felmerülhet.

A cégiratok elektronikus benyújtása a Cégbíróság felé lehetővé teszi, hogy amennyiben a cégalapításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a cégbejegyzés akár már az adatfelvétel napján is megtörténhet.

Könyvelő

Pénzügyi szakember, aki munkája során pontosan követi egy vállalat, vállalkozás bevételeit, kiadásait, és az ezekről szóló adatokat folyamatosan bevezeti egy hivatalos nyilvántartásba a beérkező számlák és más bizonylatok alapján. A könyvelő feladata az hatályos adózási és más pénzügyi előírások ismerete és betartatása.

vagy

Pénzügyi feljegyzésekkel foglalkozó alkalmazott, szakember, csoport, vállalkozás, aki munkája során pontosan követi egy vállalat, vállalkozás bevételeit, kiadásait, és az ezekről szóló adatokat folyamatosan bevezeti egy hivatalos nyilvántartásba a beérkező számlák és más bizonylatok alapján.

Könyvelő alapvető feladatai

 • A számlák, bizonylatok törvény által előírt formában történő rögzítése
 • A könyvelésre kapott számlák ellenőrzése a hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek való megfelelés szempontjából
 • Adatszolgáltatás a hatóságok felé (bevallások elkészítése és beküldése)
 • A vállalkozás vezetője által kért kimutatások elkészítése
 • Éves beszámoló elkészítése (mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
 • A vállalkozás vezetőjének tájékoztatása a vállalkozást érintő, könyveléssel, adózással összefüggő törvényi változásokról
 • Figyelmeztetni a vállalkozás vezetőjét, ha a cég működésében szabálytalanságot, törvénytelenséget tapasztal
 • Külön megállapodás esetén bérszámfejtés

A legfontosabb bizonylatok, kimutatások, amiket a könyvelő feldolgoz és rögzít:

 • Bevételi (vevő) számla
 • Költség (szállítói) számla
 • Bevételi pénztárbizonylat
 • Kiadási pénztárbizonylat
 • Bankszámlakivonat
 • Szerződések, egyéb bizonylat típusok

Székhelyszolgáltatás

Székhelyszolgáltató : A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés  a döntéshozatal helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.

Főként azoknak a cégeknek érdemes igénybe venniük ezt a szolgáltatást, akiknek a tevékenységükhöz nem feltétlen szükséges irodával rendelkezniük, vagy a székhelyszolgáltatók által nyújtott adminisztratív szolgáltatások igénybe vételével hatékonyabban képesek működni.

Vállalkozási mérlegképes könyvelő OKJ 5534407

Mérlegképes könyvelő FEOR 361405

 

 

Weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, az aktuális díjak, jutalékok, költségekről kérdezze könyvelőjét.

Akár akciós olcsó ingyen cégalapítás könyvelés és székhelyszolgáltatás szolgáltatások

vagy cégalapítás gyorsan székhelyszolgáltatás könyvelő kereső olcsón