Lakásfelújítás Kivitelezés Építkezés

Lakásfelújítás – Kivitelezés – Építkezés

Építő és építésztechnikusÖnállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

Feladatai:

 1. az építés kivitelezése során az építészmérnökök és építőmérnökök tervezési elképzeléseinek képviselete, az előírások, szabályok betartása
 2. a kivitelezés során a kivitelezés folyamatainak előkészítése, részvétel a kivitelezési munkák folyamatainak lebonyolításában, irányításában és ellenőrzésében
 3. az építéstervezés területén a mérnöki utasításoknak megfelelően a tervek mérethelyes megszerkesztése, megrajzolása, a tervekhez kapcsolódóan számítások és költségvetés készítése
 4. a talajminták és az építőanyagok helyszíni és laboratóriumi vizsgálata, illetve segédkezés a vizsgálatokban
 5. technikai segítség nyújtása épületek és egyéb építmények építésével, illetve vizsgálati jelentések elkészítésével kapcsolatban
 6. a műszaki leírásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés, valamint az anyagokra és a munka minőségére előírt szabványok betartásának biztosítása.

Jellemző munkakörök:

 • Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
 • Építési műszaki ellenőr
 • Építési műszaki ügyintéző
 • Építésügyi előadó
 • Építész műszaki előadó
 • Építkezés-szervező
 • Építőipari ügyintéző
 • Hídépítő technikus
 • Magasépítő technikus
 • Mélyépítő technikus
 • Műemlékfenntartó technikus
 • Statikai tervező (technikus)
 • Útépítő és -fenntartó technikus
 • Útépítő technikus
 • Vasútépítő és -fenntartó technikus
 • Vasútépítő technikus

FEOR 08 3117

Építésztechnikus

Műszaki feladatokat lát el a különböző épületek és építmények (utak, hidak, gátak, vízszállító rendszerek, stb.) tervezésével, építésével, működtetésével, fenntartásával, felújításával és átalakításával kapcsolatban.

Építész-, épületgépész technológusként, magas- és mélyépítő technikusként, műszaki szerkesztő előadóként, kalkulátorként, ügyintéző-, ellenőrként, beruházási előadóként, valamint termelés előkészítőként az építész- és építőmérnökök tervei alapján segíti az építés gyakorlati kivitelezését, a mérnöki munka megvalósítását. Sokat tartózkodik magasban, állványokon, ezért jó egyensúlyérzékkel kell rendelkeznie. Figyelemmel kíséri a kivitelezés egész folyamatát. Gondoskodik az előírt szabályok betartásáról. A műszaki vagy szerkezeti hibák kijavítására felhívja a figyelmet és megoldást javasol. Ezek a feladatok igénylik az állást, a járást üzemi körülmények között. Kerülgetni kell az akadályokat, tárgyakat, lépcsőn, lejtőn kell közlekedni. Együttműködik a tervezővel és a kivitelezővel. Anyag- és költségkalkulációt végezhet. Naplót vezet az elvégzett munkákról. Tervezői útmutatások, vázlatok alapján megrajzolja, megszerkeszti a mérnöki tervet. Fontos a kéz és az ujjak ügyessége, valamint a térlátás. Részt vehet laboratóriumi vizsgálatokban (pl. talajmintáról, építőanyagokról). Dolgozhat művezetőként a rábízott munkások irányításával, valamint az önkormányzati (műszaki, építésügyi) szakigazgatás területén. Ingatlankezelési, üzemeltetési, fenntartási és felújítási műszaki feladatokat láthat el. Tanácsaival segítheti az építést, az ellenőrzést. Munkája megoszlik a külső és belső helyszíni feladatok között.

FEOR 08 3123

Építőmérnök

Szerkezeti vagy építéstechnológiai szempontból bonyolultabb építményeket (pl. ipari épületeket, hidakat, alagutakat, vízműtárgyakat stb.) tervez, kivitelez, építési módszereket, anyagokat és minőségi szabványokat határoz meg, építési munkákat irányít, koordinál, fenntartási és javítási munkálatokat szervez.

Feladatai:

 1. megtervezett épületszerkezetek statikai ellenőrzése
 2. ipari épületek, épületszerkezetek, hidak, alagutak, vízműtárgyak tervezése, méretezése és kivitelezése
 3. anyagok vizsgálata, minőség-ellenőrzés
 4. építőmérnöki elméletek, módszerek kidolgozása, kutatások folytatása
 5. különféle szerkezetekkel, többek között hidakkal, gátakkal, kikötőkkel, utakkal, repülőterekkel, vasutakkal, csatornákkal, vezetékekkel, hulladékártalmatlanító és áradásvédelmi rendszerekkel, valamint ipari és egyéb négyméretű épületekkel kapcsolatos tanácsadás nyújtása és ezek tervezése
 6. az építési módszerek, anyagok és minőségi szabványok kidolgozása és meghatározása, és az építési munkák irányítása
 7. vezérlőrendszerek létrehozása a szerkezetek hatékony működése, a biztonság és a környezetvédelem biztosítása érdekében
 8. a meglévő mélyépítési szerkezetek karbantartásának és javításának szervezése és irányítása
 9. a tervezett szerkezetek nyomásának kitett talaj és kőzetek viselkedésének elemzése, és a szerkezeti alapok tervezése
 10. a szerkezetek stabilitásának elemzése és az építés során felhasznált anyagok viselkedésének és tartósságának tesztelése

Jellemző munkakörök:

 • Építményfenntartó üzemmérnök
 • Építőmérnök
 • Hidász mérnök
 • Hídmérnök
 • Hídmester
 • Közműépítő mérnök
 • Mélyépítési építőmérnök
 • Mélyépítő mérnök
 • Mélyépítő tervező mérnök
 • Rezgésdiagnosztikai mérnök
 • Szerkezetépítő mérnök
 • Vízépítő mérnök

FEOR 08 2116

Építészmérnök

Különböző rendeltetésű épületeket, épületszerkezeteket tervez és méretez, építéstechnológiákat dolgoz ki, a kivitelezést szervezi, koordinálja, ellenőrzi, valamint az épületek műszaki átadásával, fenntartásával, átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos teendőket látja el.

Feladatai:

 1. épületek tervezése, azok megvalósítására, illetve helyreállítására vonatkozóan részletes leírás és tervek készítése
 2. építészeti elméletek, módszerek kidolgozása és alkalmazása
 3. az építéssel kapcsolatos építéstechnológia megtervezése és megszervezése
 4. a kivitelezés helyszínének szemrevételezése és felmérése
 5. a kivitelezés szervezése és koordinálása, a minőség folyamatos ellenőrzésének megszervezése és végrehajtása, a kész épület műszaki átadása
 6. kapcsolattartás és egyeztetés a műszaki területek szakembereivel

Jellemző munkakörök:

 • Belsőépítész
 • Beruházás-lebonyolító
 • Építész tervezőmérnök
 • Statikus mérnök
 • Úttervező mérnök

FEOR 08 2115

Generál kivitelezés

A generál-kivitelezési szerződés az építési szerződés olyan speciális fajtája, amelyben a vállalkozó a teljes kivitelezés megszerzésére vállal kötelezettséget, azonban a kiviteli terveket a megrendelőnek kell biztosítani. A generálkivitelező nem végez terveztetést, csak a kivitelezés tartozik a feladatkörébe, a generál-kivitelezési szerződés esetében a beruházó (megrendelő) köt szerződést a tervezővel (generáltervezővel). Ebben a konstrukcióban a tervező nem áll szerződéses jogviszonyban a generálkivitelezővel.

A fővállalkozó ( generálkivitelező ) abban különbözik az alvállalkozótól, hogy a fővállalkozó (generálkivitelező) közvetlenül a megrendelő vállalkozója, az alvállalkozó pedig a megrendelővel nincs szerződéses kapcsolata. Az alvállalkozó a fővállalkozóval (generálkivitelezővel) van szerződéses jogviszonyban.

 

Akár olcsó ingyen akciós Lakásfelújítás Kivitelezés Építkezés és olcsó teljes lakásfelújítás kivitelező építtető árak