Magántanár OKJ képzés

Magántanár – OKJ képzések

Ezt kereste? Akciós olcsó Magántanár vagy OKJ képzés?

Általános iskolai tanár, tanítóAz általános iskolai tanár, tanító oktatja és neveli az általános iskolában tanuló gyerekeket. A tanító az 1-6. osztályok között foglalkozik a tanulókkal, míg a tanár az 5-8. osztályok között. A tanítók 1-4. osztályig minden szakterületet, 5-6. osztályban legalább egy műveltségi területet, míg a tanárok 5-8. osztályok között szaktantárgyakat oktatnak. A tanárok és tanítók munkája rendkívül felelősségteljes, hiszen a konkrét szakismeretek átadásán túl a gyerekek nevelésében is fontos szerepük van.

FEOR: 243100

Egyetemi, főiskolai oktató

Az egyetemi, főiskolai oktató a hazai felsőoktatás kulcsszereplője, az elmélyült szaktudást igénylő szakterületek jövőbeli dolgozóinak képzésében vesz részt. Az egyetemi, főiskolai oktató munkája igen specializált, a zenei, művészeti területtől kezdve az orvosi, természettudományi, bölcsészeti és más szakterületeken mind szükség van szakoktatókra a felsőoktatásban. Munkáját egyetemeken, főiskolákon végzi, a hallgatókat tanítja szakterületének egyes tantárgyaira. Az oktatói munka mellett a szakember végezhet tudományos kutatómunkát is, melynek eredményeképpen szakcikkeket, tanulmányokat, szakkönyveket publikálhat szerzőként vagy társszerzőként.

FEOR: 241000

Fejlesztőpedagógus

A gyógypedagógia egyik szakiránya a fejlesztő pedagógia. A fejlesztőpedagógus speciális felkészültségű szakember, aki elsősorban normál intelligenciájú gyermekek fejlesztésével foglalkozik abban az esetben, ha a gyermek valamilyen oknál fogva teljesítményében elmarad korától, illetve kortársaitól. Feladata részben a lemaradás okainak feltárása, azaz a diagnózis felállítása, részben pedig a gyermek fejlesztő foglalkozásainak levezetése. Jellemzően a gyermekek mozgását, beszédét, testi tudatosságát, számfogalmát fejleszti, különböző – csoportos és egyéni – foglalkozások keretein belül. Ehhez szorosan együttműködik a többi pedagógussal – fejlesztőpedagógusokkal, tanítókkal, tanárokkal – és a szülőkkel is.

FEOR: 244102

Hitoktató

A hitoktató gyerekek, fiatalkorúak és felnőttek részére egyaránt tart teológiai képzéseket, tanórákat – pl. hittant, jegyes oktatást – egyházi és állami iskolákban, valamint más egyházi intézményekben. Feladata, hogy a hitoktatásra jelentkezőknek az oktatás céljának – megtérés, elsőáldozásra, bérmálásra való felkészítés stb. – megfelelő témákban a hittel és vallással kapcsolatos tudnivalókat átadja. Ehhez kiválasztja a korosztálynak leginkább megfelelő módszertant és segédeszközt is – pl. párban és beszélgetések által, vagy kiscsoportban, játékos feladatokon keresztül dolgozik. Célja lehet, hogy az oktatáson túl bevonja őket az egyház közösségi életébe is. Amennyiben állami iskolában tart hittan órát, úgy nemcsak a gyerekek lelki gondozását látja el, hanem az iskolában dolgozó pedagógusokkal való megfelelő kapcsolat kialakítására is ügyel.

FEOR: 249902

Iskolaigazgató

Az iskolaigazgató kinevezését és feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza Magyarországon. A törvény előírása szerint az iskolaigazgató felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért. Ezen belül ő kezeli az iskola eszközeit, gyakorolja a munkáltatói jogokat, döntéseket hoz az iskola működésével kapcsolatban. Felel az intézményi szabályzatok elkészítéséért és betartásáért, jóváhagyja a pedagógiai programot, és képviseli az intézményt. Mindezek mellett az iskolaigazgató megadott óraszámban végezhet oktatói munkát is.

FEOR: 132806

Kollégiumi nevelőtanár

A kollégiumi nevelőtanár alap- és középfokú kollégiumokban, bentlakásos oktatási intézményekben, gyermekotthonokban végez oktatási-nevelési feladatot. Célja a diákok képességeinek fejlesztése, motiválása, tanulási feltételeinek biztosítása. A csoportos fejlesztő foglalkozások szervezése mellett a pozitív közösségi szokások és életmód minták közvetítése, személyiségfejlesztés, értékrend formálás, napi életviteli és lelki problémák megoldása is feladata. Ehhez a rendkívül felelősségteljes munkához, éppen ezért a szakmai ismeretek mellett elengedhetetlen a megfelelő pszichológiai jártasság, és a magas szintű elkötelezettség.

FEOR: 249904

Konduktor

A konduktor jellemzően a mozgássérült és enyhén értelmi fogyatékos gyermekekkel dolgozik. Mozgásterápiás foglalkozások keretében különböző speciális mozgásmintákat tanít meg, melyek hatással vannak a sérültek idegrendszerének, illetve személyiségének fejlődésére. Egyéni vagy csoportos terápiákat tart, és felkészíti a sérültet és családját egy önállóbb és lelkileg is kiegyensúlyozottabb életvitelre. A konduktor dokumentációt vezet a páciensek fejlődéséről és saját munkájáról is.

FEOR: 244200

Középiskolai tanár

A középiskolai tanár a gimnáziumba és szakközépiskolába járó diákok oktatásával és nevelésével foglalkozik. Munkája hatalmas felelősségtudatot követel meg, hiszen közvetlen befolyása van a jövő nemzedékének képzésére. Szaktantárgyakból oktatja az osztályokat, majd a tanulóknak az órákon szerzett tudásukról dolgozat vagy feleltetés formájában számot kell adniuk. Az ő feladata a diákok teljesítményének és előmenetelének értékelése is.

FEOR: 242100

Logopédus

A logopédus olyan speciális felkészültségű szakember, aki a beszéd-, és nyelvi rendellenességek felismerésével és kezelésével foglalkozik. Munkája során nem csak a diagnózist állítja fel és a beszédproblémával rendelkező kliens kezelését végzi, hanem a családtagok, tanárok és munkaadók számára is végez tanácsadási tevékenységet. A logopédus dokumentációt vezet a kliensek fejlődéséről és saját munkájáról is.

FEOR: 222707

Nyelvtanár

A nyelvtanár (iskolarendszeren kívül) nyelvet oktat magántanárként vagy képzési intézményekben (például nyelviskolában), a megrendelő igényeinek megfelelően egyénileg vagy csoportos formában. Tanítványai különböző korosztályú, képzettségű személyek. Szerződésben állhat cégekkel is, ahol az ott dolgozó kollegáknak tart nyelvi képzést. A nyelvtanítás mellett átadja az adott országra és annak kultúrájára vonatkozó ismereteit is, célja az oktatás mellet ezek megkedveltetése a diákokkal. Ehhez kiválasztja a leginkább megfelelő módszertant – pl. párban és beszélgetések mentén, vagy kiscsoportban, feladatokon keresztül – és segédeszközöket is. A tanítványok fejlődését folyamatosan nyomon követi, erről visszajelzést ad nekik.

FEOR: 249200

Szakoktató

A szakoktató középfokú oktatási intézményekben, szakiskolákban, felnőttoktatási és továbbképző intézményekben oktatja a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati tananyagát. Munkájának célja az adott szakma, terület megkedveltetése, és az annak végzéséhez szükséges ismeretanyag és készségek átadása. A szakoktató által oktatott szakmák, területek igen változatosak, képzettségének megfelelően foglalkozhat többek között műszaki, informatikai, építőipari, vendéglátó-ipari, művészeti, könnyű- és vegyipari szakmák oktatásával. E pályán a sikeres munkavégzéshez az alapos szakmai tudás mellett, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, valamint a kiváló kommunikációs képesség is kiemelkedően fontos.

FEOR: 242209

OKJ képzések

Az Országos képzési jegyzék (röviden OKJ) tartalmazza a Magyarországon hivatalosan megszerezhető szakképesítéseket. A Jegyzék korábban körülbelül 900 szakképesítést tartalmazott, de 2008-ra, a korszerűbb szakképzési rendszer bevezetése után ez a szám a felére csökkent.

Több száz szakma választható, amelyekből az 54-es számjegyekkel kezdődő akár ingyenes OKJ képzés számúak érettségi végzettségre épülnek, ezek jellemzően 2 éves képzések, és technikusi végzettséget adnak. Az érettségi után megszerzett szakképesítéssel akár többletpontokkal és megerősített tudással lehet felvételizni a felsőoktatásba. A már szakképesítéssel rendelkezők számára is kínál lehetőségeket az Országos Képzési Jegyzék (OKJ). Érdemes figyelembe venni azokat a ráépülő képzéseket, amelyek segítenek a korábban megszerzett tudást még jobban elmélyíteni vagy akár lehetőség nyílik egészen új szakmák megtanulására (az árak változóak).

OKJ szakképesítés szintjei

21 – alapfokú részszakképesítés, amely befejezett iskolai végzettséget nem igényel

31 – alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre épül

32 – alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

33 – alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül

34 – középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre és jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

35 – középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő és jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül

51 – felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

52 – felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

53 – felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött, szakképesítésre épül

54 – emelt-szintű szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

55 – emelt-szintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül

62 – felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés

OKJ tanulmányi területek

Az OKJ tanulmányi területeit a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, úgynevezett Képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) alapján határozzák meg:

 • 1        Oktatás
  • 140 Általános oktatási ismeretek
 • 2        Humán tudományok és művészetek
  • 211 Képző- és iparművészet
  • 212 Zene- és előadó-művészet
  • 213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
  • 215 Kézművesség
  • 223 Anyanyelvi képzés
 • 3     Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések
  • 313 Politikai és civil társadalmi tudományok
  • 321 Újságíró- és riporterképzés
  • 322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés
  • 340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)
  • 341 Nagy- és kiskereskedelem
  • 342 Marketing és reklám
  • 343 Pénzügy, bank és biztosítás
  • 344 Könyvelés és adózás
  • 345 Menedzsment és igazgatás
  • 346 Titkársági és irodai munka
  • 347 Munkahelyi ismeretek
 • 4      Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések
  • 462 Statisztika
  • 481 Számítástechnikai képzések
  • 482 Számítástechnikai alkalmazások
 • 5        Műszaki, ipari és építőipari képzések
  • 520 Általános műszaki képzés
  • 521 Gépgyártás, műszer- és fémipar
  • 522 Energetika, elektromosság
  • 523 Elektronika és automatizálás
  • 524 Vegyipar
  • 525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
  • 541 Élelmiszergyártás
  • 542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések
  • 543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás
  • 544 Bányászat és kitermelőipar
  • 581 Építészet és várostervezés
  • 582 Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • 6         Mezőgazdaság
  • 621 Növénytermesztés és állattenyésztés
  • 622 Kertészet
  • 623 Erdőgazdálkodás
  • 624 Halgazdálkodás
  • 625 Vadgazdálkodás
  • 641 Állatorvosi kisegítők képzése
 • 7        Egészségügy és szociális gondoskodás
  • 720 Egészségügy (általános programok)
  • 723 Ápolás, gondozás
  • 724 Fogászati laboratóriumi technológia
  • 725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
  • 726 Terápia és rehabilitáció
  • 761 Gyermek- és ifjúságvédelem
  • 762 Szociális munka és tanácsadás
 • 8       Szolgáltatások
  • 810 Személyi szolgáltatások (általános programok)
  • 811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás
  • 812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás
  • 813 Sportok
  • 814 Háztartási szolgáltatások
  • 815 Fodrászat és szépségápolás
  • 841 Szállítási szolgáltatások
  • 850 Környezetvédelem (általános programok)
  • 851 Környezetvédelmi technológiák
  • 852 Természeti környezet és élővilág
  • 853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
  • 861 Személyi és vagyonvédelem
  • 862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
  • 863 Honvédelem

Az OKJ szakmacsoportok

 1. Egészségügy
 2. Szociális szolgáltatások
 3. Oktatás
 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
 5. Gépészet
 6. Elektrotechnika-elektronika
 7. Informatika
 8. Vegyipar
 9. Építészet
 10. Könnyűipar
 11. Faipar
 12. Nyomdaipar
 13. Közlekedés
 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
 15. Közgazdaság
 16. Ügyvitel
 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
 18. Vendéglátás-turisztika
 19. Egyéb szolgáltatások
 20. Mezőgazdaság
 21. Élelmiszeripar
 22. Közszolgálat

 

 

Magántanár OKJ képzés olcsón akciós akció olcsó ingyenes ingyen vagy magántanár OKJ tanfolyam képzés árak ingyenes