Nyelvtanfolyam – Nyelvvizsga

Nyelvtanfolyam – Nyelvvizsga

Ezt kereste? Nyelvtanfolyam – Nyelvvizsga?

NyelvtanárA nyelvtanár (iskolarendszeren kívül) nyelvet oktat magántanárként vagy képzési intézményekben (például nyelviskolában), a megrendelő igényeinek megfelelően egyénileg vagy csoportos formában. Tanítványai különböző korosztályú, képzettségű személyek. Szerződésben állhat cégekkel is, ahol az ott dolgozó kollegáknak tart nyelvi képzést. A nyelvtanítás mellett átadja az adott országra és annak kultúrájára vonatkozó ismereteit is, célja az oktatás mellet ezek megkedveltetése a diákokkal. Ehhez kiválasztja a leginkább megfelelő módszertant – pl. párban és beszélgetések mentén, vagy kiscsoportban, feladatokon keresztül – és segédeszközöket is. A tanítványok fejlődését folyamatosan nyomon követi, erről visszajelzést ad nekik.

FEOR: 249200

Nyelviskola

A nyelviskola felnőttek és/vagy gyermekek iskolarendszeren kívüli nyelvi képzésével foglalkozó oktatási intézmény, funkciója az, hogy segítse az idegen nyelvek elsajátítását. A nyelviskolákban többnyire csoportos nyelvtanfolyamok formájában folyik az oktatás. A nyelviskolai oktatás egyik gyakori célja, hogy a résztvevőket nyelvvizsgához juttassa.

Nyelviskola keretében lehetséges képzési lehetőségek a következők lehetnek:

 • Csoportos vagy egyéni nyelvtanulás
 • Lakossági nyelvi képzések
 • Vállalati nyelvi képzések, amelyek során lehetőség van nyelviskolai vagy a vállalat telephelyén kihelyezett nyelvtanulásra.
 • Általános nyelvtanfolyam, üzleti nyelvtanfolyam, szaknyelvi képzés (pl.: turizmus, kereskedelem, pénzügy, marketing, stb.)
 • Nyelvvizsgára való felkészítés

A nyelviskolák által kínált kötelező szolgáltatások

 • előzetesen megszerzett tudás felmérése és beszámítása
 •  képzési tanácsadás

A nyelviskolák által gyakran kínált kiegészítő szolgáltatások

 • tankönyv, nyelvoktató magazin értékesítés
 • külföldi nyelvtanulási lehetőségek biztosítása
 • könyvkölcsönzés
 • fordítás, lektorálás (Hivatalos fordítást minden nyelviskola biztosíthat, akinek tevékenységi körében szerepel a fordítási tevékenység. Hiteles vagy hitelesített fordítást kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet)
 • tolmácsolás
 • Nyelvvizsga lehetőség – egy nyelviskola a jogszabályi előírások teljesítése esetén sok esetben akkreditált nyelvvizsgahelyként is működik. Ebben az esetben a nyelvvizsgára való felkészítés illetve a nyelvvizsga egy intézmény szervezésében történhet

Működésének feltételei

 • Egy nyelvoktatással foglalkozó vállalkozásnak minden esetben ( nyelviskola, nyelvstúdió ) kérnie kell a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat illetékes Munkaügyi Központjánál a nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vételkor a képzőnek regisztrálnia kell a konkrét képzéseket (pl. angol nyelv, német nyelv, stb.) és minden képzéshez rendelkeznie kell képzési programmal. A nyilvántartásba vétel részleteit rendelet szabályozza. A képzési programok tartalmát és a felnőttképzési szerződés részleteit a Felnőttképzési törvény tartalmazza.
 • Minden nyilvántartással rendelkező felnőttképző intézmény statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett ( OSAP statisztika ).

Közös Európai Referenciakeret

A1 (alapszintű nyelvhasználó, minimumszint)

Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek valamilyen konkrét szituációban jelennek meg. Képes bemutatni magát és másokat, el tudja mondani, hol lakik, kiket ismer. Tud az adott idegen nyelven kommunikálni, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, érthetően beszél és segítő szándékú.

A2 (alapszintű nyelvhasználó, belépőszint/alapszint)

Ezen a szinten a nyelvhasználó képes egyszerű mondatokat és gyakori kifejezéseket használni, amelyek hétköznapi, egyszerű, rutin helyzetekben előfordulnak (vásárlás, lakóhely, munka, család). Képes beszélni magáról és a családról, közvetlen környezetéről és az őt közvetlenül érintő dolgokról.

B1 (önálló nyelvhasználó, küszöbszint) – magyar ALAPFOKÚ vizsga szintje

Ezen a szinten a nyelvhasználó képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni és megérteni általános témakörökben (munka, iskola, szabadidős tevékenység, utazás). Tud beszélni múltbeli eseményekről és tapasztaltatokról, álmairól és ambícióiról, és képes röviden megindokolni döntéseit, véleményét.

B2 (önálló nyelvhasználó, középszint) – magyar KÖZÉPFOKÚ vizsga szintje

Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni összetettebb szövegek fő mondanivalóját mind konkrét, mind elvont témákban, beleértve saját szakterületét. Viszonylag folyékonyan és spontán kommunikál, ami lehetővé teszi, hogy anyanyelvi beszélőkkel is úgy tud társalogni, hogy az mindkét fél számára élvezhető. Képes részletes és világos szövegalkotásra sokféle témakörben, és különböző véleményeket kifejteni azok előnyeivel és hátrányaival.

C1 (mesterfokú nyelvhasználó, haladó) – magyar FELSŐFOKÚ vizsga szintje

Ezen a szinten a nyelvhasználó képes megérteni hosszú, összetett és nehéz szövegeket, és felismeri a mögöttes jelentéstartalmakat. Folyékonyan, spontán módon kommunikál. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan használja akár társasági, akár szakmai közegben. Világos, jól felépített, részletes szöveget képes alkotni összetett témákban.

C2 (mesterfokú nyelvhasználó, mesterfok)

Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.

 

akár nyelvtanfolyam nyelviskola árak ingyen és akciós