Utas és Lakásbiztosítás Casco

Utasbiztosítás – Lakásbiztosítás – Casco

Ezt kereste? Akciós olcsó,  utas és lakásbiztosítás vagy Casco?

Biztosítási ügynök, ügyintézőA biztosítási ajánlatok elbírálásával, kötvényesítésével, a megkötött biztosítások kezelésével, pénzügyi szolgáltatások teljesítésével, valamint a bekövetkezett károk rendezésével foglalkozik. A biztosítási ügynök, ügyintéző biztosítási, kockázatkezelési és pénzügyi tanácsokat ad. Tevékenysége során biztosítási és pénzügyi kérdésekben kínál megoldási javaslatokat ügyfeleinek. Vagyon és egyéb jellegű biztosításokat értékesít, szerződéseket köt, tanácsadást végez, kapcsolatot tart ügyfeleivel. Ahhoz, hogy tevékenységét a lehető legjobban végezze, meg kell ismernie az ügyfelek igényeit, ezért munkája során nagy hangsúlyt kell, hogy fektessen az ügyfélkapcsolatra.

FEOR 3621-00

Biztosítási tanácsadó

Pénzügyi termékértékesítő

Biztosítási, kockázatkezelési és pénzügyi tanácsot ad. Tájékoztat a biztosításról, a
kockázatkezelésről és a pénzügyi szolgáltatásokról. Kockázatkezelési, biztosítási koncepciót,
elemzést, megoldási javaslatot, kockázatfinanszírozási és pénzügyi tervet készít. Szakszerű és
ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt. Biztosító, biztosításközvetítő részegységét vagy gazdálkodó szervezetbiztosítási,
kockázatkezelési részegységét vezeti. Biztosítási ügyviteli, portfóliókezelő, ügyfélkapcsolati
rendszert kezel. A biztosítási szaktanácsadó írásos megbízási szerződés alapján, kizárólag a megbízótól
származó tanácsadói díj ellenében a biztosítási tevékenységgel összefüggő biztosítási szaktanácsot
nyújt és személyesen is közreműködik annak megvalósításában.

OKJ 55 343 01

Biztosításközvetítő

( függő és független )

Független biztosításközvetítő

alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények
kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendők lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat
transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést,
összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási
igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa
alapján díjat számol, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres
kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében.

Függő biztosításközvetítő

alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem
versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással
versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök). Önállóan végzi az ügyfelei
biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését, felhatalmazás esetén a
biztosítási szerződés megkötését, valamint az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását.
Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is.

OKJ 51 343 02

A biztosításba vehető kockázatokkal szemben alapvető követelmény, hogy tiszta kockázatnak kell lenniük, vagyis ha bekövetkeznek, a bekövetkezésnek egyértelműnek kell lennie és kárt kell okoznia

nem lehet többek között szerencsejátékra biztosítást kötni). Ezen belül két alapvető csoport különböztethető meg, az egyik az abszolút kockázat (amikor a kár bekövetkezése biztos, csupán időpontja bizonytalan; például a biztosított halála), a másik a relatív kockázat (amikor a kár bekövetkezése nem biztos, időpontja sem ismert, az okozott kár mértéke és a bekövetkezés gyakorisága is változó; például jégverés, gépjárműben okozott kár, csonttörés stb.).

A biztosítási kockázatokat a biztosítási ágak (élet ág és nem-élet ág) szerint lehet csoportba rendezni. Az élet-ágra inkább jellemző az abszolút kockázat, a nem-élet ágra pedig inkább a relatív kockázat (kivételek vannak). Az ágakon belül ágazatok vannak, amelyek többé-kevésbé behatárolhatóvá teszik a biztosítási kockázatokat.

Élet ág ágazatai:

 1. hagyományos életbiztosítás
 2. házassági, születési biztosítás
 3. befektetési egységekhez között életbiztosítás
 4. egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás
 5. társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészítő biztosítás

Nem élet ág ágazatai:

 1. balesetbiztosítás   /  utasbiztosítás
 2. betegségbiztosítás
 3. szárazföldi járművek casco biztosítása
 4. tengeri, tavi, folyami járművek casco biztosítás
 5. légi járművek casco biztosítása
 6. sínpályához kötött járművek casco biztosítás
 7. szállítmánybiztosítás
 8. tűz- és elemi kár biztosítás
 9. egyéb vagyoni károk biztosítása (jégverés, fagy, lopás)
 10. önjáró szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás
 11. légi járművekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás
 12. tengeri, tavi, folyami járművekkel kapcsolatos felelősségbiztosítás
 13. általános felelősségbiztosítás
 14. hitelbiztosítások
 15. kezességi és garanciabiztosítások
 16. pénzügyi veszteségekre vonatkozó biztosítások
 17. jogvédelmi biztosítások
 18. assistance (segítségnyújtási) biztosítások
 19. temetési biztosítások

A biztosítási termékek lehetnek egy ág egyetlen ágazatának kockázataira fedezetet nyújtó megoldások (például a jogvédelmi biztosítás vagy a hagyományos balesetbiztosítás), vagy több ágazat kockázataiból összeválogatott megoldások (például lakásbiztosítás, amelyben lehet még élet-, egészség-, baleset és felelősségbiztosítás is).

 

 

olcsó utas lakás casco biztosítás árak kalkulátor akár